برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (33)

فصل سوم:روش شناسی و متدولوژی3-1- روش تحقیق413-2- جامعه‌ی آماری413-3- حجم نمونه413-4- ابزار جمعآوری اطلاعات413-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها41فصل چهارم:نظامی و نحوه‌ی استفاده‌ی اواز ضرب‌المثل‌ها4-1-1- شرح حال و معرفی آثار نظامی434-1-2- جایگاه نظامی در ادبیات Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (32)

فصل دوم: نمایندگی………………………………………………………………………………….. 33مبحث اول: تعریف و ماهیت نمایندگی و ضرورت آن.33گفتار اول: مفاهیم………………………………………………………………………………………………33بند اول: تعریف نمایندگی33بند دوم: ماهیت نمایندگی 35گفتار دوم: سیر ایجاد ماهیت نمایندگی37بند اول: پیشینه تاریخی نمایندگی 37بند دوم: ضرورت نمایندگی 39مبحث Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (31)

واحد تویسرکان باسمه تعالیصورتجلسه ی دفاع با تاییدات خداوند متعال، جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم / آقایمحمود مختار جوزانی:دررشته‏‏ی: فقه و مبانی حقوق اسلامیتحت عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (30)

واحد تویسرکان باسمه تعالیصورتجلسه ی دفاع با تاییدات خداوند متعال، جلسه ی دفاع از پایان نامه ی کارشناسی ارشد خانم / آقایمحمود مختار جوزانی:دررشته‏‏ی: فقه و مبانی حقوق اسلامیتحت عنوان: بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (28)

ماهیت عقلانیت با در نظر گرفتن حوزه‌های مختلف تأمل نظری، به بهترین شکل تصویر می‌شود. عقلانیت فراتر از استراتژی‌های علوم طبیعی قرار می‌گیرد و باید عقلانیت مشترک میان تأملات نظری علم طبیعی و الهیات را Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (26)

فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهفصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی1-1. مقدمه21-2. بیان مسئله31-3. اهمیت و ضرورت تحقیق41-4. اهداف تحقیق41-5. پرسش‌های تحقیق41-5-1. پرسش اصلی41-5-2. پرسش‌های فرعی41-6. فرضیه‌51-7. روش تحقیق51-8. معرفی منابع51-9. پیشینه61-10. محدودیت‌ها6فصل دوم: ساختار طبیعی و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (25)

ÇÒ ÓÇíÑ åã˜ÇÑÇä æ ÏæÓÊÇä ÏÑ ÏÇäԐÇå äÊ ÈáŽí˜ ÂÞÇíÇä ÊæãÇÓ¡ ÂáÈÑÊæ¡ å䐡 æÇÓíã¡ ÝÑÏÑ혡 ÈÑæäæ¡ ÇÑ혡 Âä혡 íæÑíÓ¡ Îæ˜íä¡ æ ÎÇäãåÇ Âä¡ ÓÇÈíä¡ ÏíÓí¡ ÊÓÇ¡ äíãÝÇ¡ ÓÇÓíÊæÑä¡ ÊíÇÈ¡ æí¡ ãÇÑáíä¡ ãÇÑÊÇ¡ æíÑáå¡ ãÇáÇÑ¡ Êæäí¡ Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (24)

1-12-3-رادیو:101-12-4- تلویزیون:101-12-5- اینترنت:101-12-7- ناامنی اجتماعی:111-13- تعاریف عملیاتی:121-13-1- رسانه‌های ارتباط جمعی:121-13-2-ناامنی اجتماعی:12 فصل دوم: مبانی نظری2-1- مقدمه152-2- وسایل ارتباط جمعی:152-3-کارکرد وسایل ارتباط جمعی:152-4- نقش و اهمیت رسانه‌های جمعی:192-5- دیدگاههای پیشگامان و راهگشایان ارتباط جمعی‌:212-6- مطبوعات‌:222-7- تغییر Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (23)

2-3-7- روند اجرای طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها”…………………………………………………..33 2-3-8- الزامات اجرایی طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها”……………………………………………..34 2-3-9- مناطق اجرای طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها” در استان کرمانشاه………………..35 2-4- بخش سوم: کلیات ارزشیابی 2-4-1- تعاریف و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (22)

2-3-7- روند اجرای طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها”…………………………………………………..33 2-3-8- الزامات اجرایی طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها”……………………………………………..34 2-3-9- مناطق اجرای طرح ترویجی “تسریع انتقال یافتهها” در استان کرمانشاه………………..35 2-4- بخش سوم: کلیات ارزشیابی 2-4-1- تعاریف و Read more…